Konsultat e perfunduara

Kthehu te lista

Konsultat : # 2383
Institucioni spozorisues Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës
Faza e konsultimit 1
Titulli i dokumentit PROJEKTLIGJI PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT NR.04/L-065 PËR TË DREJTAT E AUTORIT DHE TË DREJTAT E PËRAFËRTA
Data e nisjes se konsultimeve 06.07.2015
Data e perfundimit te konsultimeve 27.07.2015
Fusha e fokusit
  • Kulturë
  • Mbrojtja e Konsumatorit
  • Media
  • Financa dhe Ekonomi
Ngarkimi i dokumentit
  • PROJEKTLIGJI_PER_NDRYSHIMIN_DHE_PLOTESIMIN_E_LIGJIT_Nr_04L-065_PER_TE_DREJTAT_E_AUTORIT_DHE_TE_DREJTAT_E_PERAFERTA.pdf

  • Kontributet nga shoqeria civile

    Nuk ka.
    Logohu ketu si OJQ per te dhene kontributn tend