Konsultat e perfunduara

Kthehu te lista

Konsultat : # 2378
Institucioni spozorisues Ministria e Zhvillimit Ekonomik
Faza e konsultimit 1
Titulli i dokumentit PROJEKT- UDHËZIM ADMINISTRATIV (MZHE) Nr.../2015 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E UDHËZIMIT ADMINISTRATIV Nr. 01/2013 PËR CAQET E BURIMEVE TË RIPËRTËRITSHME TË ENERGJISË
Data e nisjes se konsultimeve 22.05.2015
Data e perfundimit te konsultimeve 19.06.2015
Fusha e fokusit
  • Tjera 2
Ngarkimi i dokumentit
  • UA_per_caqet_-draft_22_5_2015.pdf

  • Kontributet nga shoqeria civile

    Nuk ka.
    Logohu ketu si OJQ per te dhene kontributn tend