Konsultat e perfunduara

Kthehu te lista

Konsultat : # 2364
Institucioni spozorisues Zyra e Kryeministrit të Republikës së Kosovës
Faza e konsultimit 1
Titulli i dokumentit PROJEKTLIGJ PËR AKTET NORMATIVE
Data e nisjes se konsultimeve 14.04.2015
Data e perfundimit te konsultimeve 05.05.2015
Pershkrim i shkurter i dokumentit Zyra Ligjore e Zyrës së kryeministrit, në përputhje me Nenin 7 dhe 32 të Rregullores së Punës së Qeverisë së Republikës së Kosovës nr. 09/2011, ju dërgon për konsultime, Projektligjin për aktet normative.
Ju lutem që brenda afatit prej 15 ditësh, të na i dërgoni komentet e Juaja eventuale në Projektligjin në fjalë.
Fusha e fokusit
  • Tjera 2
Ngarkimi i dokumentit
  • PROJEKTLIGJ-PËR-AKTET-NORMATIVE.doc

  • Kontributet nga shoqeria civile

    Nuk ka.
    Logohu ketu si OJQ per te dhene kontributn tend