Konsultat e perfunduara


1 2
Institucioni spozorisues ↑↓ Titulli i dokumentit ↑↓ Faza e konsultimit ↑↓ Data e nisjes se konsultimeve ↑↓ Data e perfundimit te konsultimeve ↑↓
Ministria e Shëndetësisë Udhëzimin Administrativ (në Shëndetësi) Nr.xxx... 1 17.04.2015 06.05.2015
Ministria e Shëndetësisë Udhëzimin Administrativ (në Shëndetësi) Nr.xxx... 1 17.04.2015 06.04.2015
Ministria e Shëndetësisë Mbi fushëveprimin e Komisionit për Vlerësimin e... 1 17.04.2015 06.05.2015
Ministria e Shëndetësisë Bordi i Ankesave në Agjencinë e Kosovës për Pr... 1 17.04.2015 06.05.2015
Ministria e Drejtësisë Projektligjin për Kompensimin e Viktimave të Kri... 1 19.03.2015 31.03.2015
Ministria e Drejtësisë Projekt Udhëzimin Administrativ për metodat e in... 1 13.03.2015 02.04.2015
Ministria e Financave Projektligjin për Auditorin e Përgjithshëm dhe ... 1 15.04.2015 06.05.2015
Ministria e Financave LIGJI PËR SIGURIMET 1 08.04.2015 28.04.2015
Ministria e Shëndetësisë Udhëzimin Administrativ - Organizimi, përcaktimi... 1 08.04.2015 28.04.2015
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal Koncept-Dokumentin për Kryeqytetin e Republikës ... 1 01.04.2015 21.04.2015
1 2